Polityka prywatności

Polityka prywatności https://pandagadzety.pl/

(dalej: „Polityka Prywatności”)

 1. Wprowadzenie

Skoro trafiłeś do tego dokumentu, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych. Wiedz, że prowadząc serwis pod adresem: https://pandagadzety.pl/, dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Naszym obowiązkiem jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

Niniejsza Polityka Prywatności spełnia również wymagania postawione w ramach ustawy z dnia 15 września 2017 r. prawo telekomunikacyjne, w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). Jako właściciel i administrator serwisu internetowego, w ramach którego dajemy możliwość nabycia oznaczonych towarów, dostępnym pod adresem: https://pandagadzety.pl/ (dalej: „serwis”) zobowiązani jesteśmy do informowania o ww. plikach, które serwis wykorzystuje.

 1. Dane osobowe
  1. Kiedy Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jak i przypadków, w których Twoje dane osobowe pozyskano z innych źródeł.

 1. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Zachowujemy przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie. Kierując się tym, by wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym serwisem.

Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoje dane (pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających serwis

W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę na serwer: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http/s, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie odbywa się – o ile stanowi ono przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego

W ramach serwisu udostępniamy formularz kontaktowy – dając tym samym możliwość bezpośrednio kontaktu. W związku z nawiązaniem kontaktu możemy wejść w posiadanie następujących danych: imię, nazwisko i adres e-mail. Opcjonalnie w ramach kontaktu możesz udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Twoją wolą. Dane identyfikacyjne w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail będą niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie będziemy mogli zrealizować zamierzony cel tj. udzielić odpowiedzi na postawione pytanie.

Podobnie sprawa przedstawia się gdy skontaktujesz się z nami bezpośrednio przy użyciu udostępnionych przez nas w ramach serwisu danych kontaktowych.

Staramy się przetwarzać jedynie dane osobowe które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celu, w którym są przetwarzane („minimalizacja danych”).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i swobodny. W każdej chwili wyrażoną zgodę można odwołać.

Pełny zakres praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

 1. Social Media

W naszym serwisie znajdziesz linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego jak i właściciel portalu społecznościowego.

Do przetwarzania przez nas Twoich danych dojść może w razie pozostawienia na naszym koncie społecznościowym komentarza, wiadomości, posta lub opinii. W tym przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zamieszczone w ramach konta oraz komentarza, wiadomości, posta lub opinii. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w na podstawie Twojej zgody wyrażonej Twoim działaniem i zgodnie z zasadami ustanowionymi przez właściciela serwisu społecznościowego.

Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych portali społecznościowych, gdzie znaleźć można wszystkie informacje na temat tego co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi w związku z korzystaniem z portalu społecznościowego oraz jakie przysługują w związku z tym prawa.

Pełny zakres praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach newslettera

Za odwoływalną zgodą udostępniamy możliwość skorzystania z naszego newslettera, który informować będzie o nowościach, promocjach, produktach i usługach, organizowanych wydarzeniach, lub innych wiadomościach z życia firmy i naszych produktów lub serwisu.

Aby zapisać się do naszego newslettera, użytkownik w pierwszej kolejności wprowadzić musi samodzielnie adres e-mail, następnie wyrażenie woli użytkownika na zapisanie się do newslettera poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zapis („subskrybuj”), co spowoduje osiągnięcie zamierzonego rezultatu i rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych.

Jedynym warunkiem koniecznym do wysłania newslettera jest podanie adresu e-mail.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili wyrażoną zgodę można odwołać.

Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z nabywanymi usługami i towarami

W sytuacji w której za pośrednictwem naszego serwisu nabędziesz oferowane przez nas usługi lub towary wejdziemy w posiadanie Twoich danych osobowych. Równoznaczne jest to z zwarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie kilku podstaw prawnych wyrażonych w ramach art. 6 RODO, w tym na potrzebę wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (dane podane obowiązkowo, celem identyfikacji użytkownika oraz świadczenia na jego rzecz usług w ramach serwisu) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; z uwagi na niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenie transakcji, wystawienie dokumentu rozrachunkowego) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (obrona przed roszczeniami, archiwizacji, marketing bezpośredni) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pełny zakres praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach konta użytkownika

Chcąc skorzystać z naszego serwisu, a dokładnie sklepu należy utworzyć konto użytkownika. Do założenia konta użytkownika niezbędne jest podanie danych wymaganych przez formularz rejestracji. Założenie konta ma na celu optymalizacje procesu obsługi Twoich zamówień.

Jako sprawę zupełnie dobrowolną pozostawiamy udostępnienie Twojej daty urodzenia w ramach formularza rejestracji. Udostępniamy możliwość podzielenia się z nami Twoją datą urodzenia, aby móc w dniu Twoich urodzin złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia oraz aby podarować Ci wyjątkowy prezent urodzinowy w ramach naszego sklepu. W oparciu o Twoją datę urodzenia ustalimy Twój wiek dla celów analiz sprzedażowych i marketingowych. Nikomu jednak, poza pracującymi dla nas specjalistami nie udostępnimy Twojej daty urodzenia.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie kilku podstaw prawnych wyrażonych w ramach art. 6 RODO, w tym na podstawie zgody na założenie konta użytkownika oraz przetwarzanie danych o charakterze dobrowolnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (dane podane obowiązkowo, celem identyfikacji użytkownika oraz świadczenia na jego rzecz sprzedaży w ramach serwisu) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; z uwagi na niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenie transakcji, wystawienie dokumentu rozrachunkowego) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z konta użytkownika, obrona przed roszczeniami, archiwizacji, marketing bezpośredni) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Co istotne w ramach utworzonego konta, w każdej chwili można zmienić lub poprawić poszczególne dane.

Aby usunąć dane, należy skontaktować się z administratorem, który może usunąć dane po wcześniejszym podjęciu wymaganych prawem czynności (w szczególności pobranie/ zabezpieczeniu faktur/rachunków do celów podatkowych).

Pełny zakres praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5 Polityki prywatności.

 1. Logi serwera

Logi serwera to informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegające logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. czas nadejścia zapytania, b. czas wysłania odpowiedzi, c. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół NP., d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji NP., e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik, f. informacje o przeglądarce użytkownika, g. informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, o ile dojdzie w tym przypadku do ich przetwarzania, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

 1. Jak długo przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
 2. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres świadczenia usług, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (m.in. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 4. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 1. Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu, zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

Dane możemy udostępnić m.in. do:

 1. ifirma.pl – jako narzędzia odpowiedzialnego za generowanie dokumentów rozliczeniowych. Informacje o przetwarzaniu danych znajdzie pod: https://www.ifirma.pl/rodo;
 2. Krajowy Integrator Płatności S.A. (TPAY) – jako narzędzie odpowiedzialne za prowadzenie rozliczeń. Informacje o przetwarzaniu danych znajdzie pod: https://tpay.com/polityka-prywatnosci-note;
 3. PayU S.A. – jako narzędzie odpowiedzialne za prowadzenie rozliczeń. Informacje o przetwarzaniu danych znajdzie pod: https://poland.payu.com/prywatnosc/;
 4. STRIPE – jako narzędzie odpowiedzialne za prowadzenie rozliczeń. Informacje o przetwarzaniu danych znajdzie pod: https://stripe.com/en-pl/privacy;
 5. MailerLite – jako narzędzie odpowiedzialne za prowadzenie komunikacji. Informacje o przetwarzaniu danych znajdzie pod: https://www.mailerlite.com/legal;
 6. ActiveCampaign – jako narzędzie odpowiedzialne za prowadzenie komunikacji. Informacje o przetwarzaniu danych znajdzie pod: https://www.activecampaign.com/legal
 7. dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług IT);
 8. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu roszczeń;
 9. innym podmiotom świadczącym usługi lub podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.
 10. Jakie prawa Ci przysługują i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Posiadasz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, a my jako ich administrator odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, możesz skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Na otrzymaną od Ciebie wiadomość odpowiemy zaraz po zweryfikowaniu Twojej tożsamości.

 1. Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

 1. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

 1. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;

– dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

E. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub

– przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy zwrócić się do nas na podane dane kontaktowe.

 1. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Pliki cookies (ciasteczka)

Jak wskazano w pkt 2.2. A w ramach niniejszego serwisu wykorzystywane są pliki cookies. W związku z tym informuję Cię o najistotniejszych elementach plików cookies, tak aby korzystanie z serwisu było dla Ciebie przejrzyste i zrozumiałe.

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

 1. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżnia się techniczne i analityczne.

Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona internetowa mogła prawidłowo działać.

Pliki cookies wykorzystywane są aby:

– zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,

– dostosowywać treść do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,

– zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:

– badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),

– wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

3.3. Jak długo korzystamy z plików cookies?

Pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu, aż do opuszczenia serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.

Pliki cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

 1. Czy możesz zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że pliki cookies służą Twojej wygodzie korzystania ze serwisu. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w Twojej przeglądarce.

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.

 1. Postanowienia końcowe

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki Prywatności?

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

Zmiana Polityki Prywatności nastąpi poprzez zamianę poprzedniej Polityki Prywatności nową oraz jej publikację w ramach serwisu.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowych umożliwiamy kontakt w oparciu o poniższe dane kontaktowe:

Sklep Pandagadzety.pl
Broniewskiego 3
43-200 Pszczyna
Polska
Zadzwoń do nas: 887202748
Napisz do nas: sklep@pandagadzety.pl

PANDA